Governance

The Ngati Haua Iwi Trust is currently represented by a board of seven as outlined below:

Name Appointing Entity Role
Mokoro Gillett Ngati Haua hui-a-iwi Trustee (Chairperson)
Bob Penetito Ngati Haua hui-a-iwi Trustee
Mananui Te Uira Kai-a-te-Mata Marae Trustee
Te Ihingaarangi Rakatau Rukumoana Marae Trustee
Linda Raupita Waimakariri Marae Trustee
Rangitionga Kaukau Raungaiti Marae Trustee
Te Pora Thompson-Evans Te Iti o Haua Marae Trustee